📷 @you #غازلتك غزل بي تخدر #الحيطان😍 وأنت مثل #الهايشه كل أحساس #ماعندك🌚 . يا الفاهية ضل ضل ماتحسين

@you #غازلتك غزل بي تخدر #الحيطان😍 وأنت مثل #الهايشه كل أحساس #ماعندك🌚 . يا الفاهية ضل ضل ماتحسين

ماعندك,الحيطان,الهايشه,يكول,حايط,عنهه,التون,حبيبته,دربه,اﻷﻋﻤﻰ,يفلان,الناس,الشيطان,تتعناله,الحياة,كد,صورتگ,عزيزه,اكعدها,الذهبي,ﻣ,ضمير,روحه,ضدي,حبيبه,انثى_سمراء,اضل,وإني,بواحد,تفهمني,ممرودة,الاعمى,اسمراني,شحجيلك,غازلتك,بعد,غزل,حبيتك,اذيت,ووجعت,بعشكك,نايم,اين_حبيبك_الان,متزاعلين,مو_فاتح,ياحسين,زاير,باسمةة,متساعد

📷 @you #غازلتك غزل بي  تخدر #الحيطان😍  وأنت مثل #الهايشه كل أحساس #ماعندك🌚 . يا الفاهية ضل ضل ماتحسين

آلُۆ لُۆ آلُآبْيَض ولله جايبهه صح عاشت ايدك

حاملة الاحزان العزاوية هههه قوية هاااي ترة 😂😂😂

هدوء ملكه معقوله ماحس

حيدر ناجي روعه

منتظر الحمداني حلو

احمد الكعبي هههههه

ابو ريماس الغزي صوره للجسد شبه العاري تعجبك انت لاتعجب الغير
انشر منشور مهذب

ابو ريماس الغزي كن ذواق بالفاضك شنو هايشه

⁞“˛⁽💆🏻‍♂🌙₎⇣✿ɑ̈⅃j᎗ჺ᎗ɹ̇ᓄ ، حلوو

نہۣۗہۣۗازؤكہۣۗہۣۗهہۣۗ ... تسلم من ذوقك

آلُۆ لُۆ آلُآبْيَضآلُۆ لُۆ آلُآبْيَضحاملة الاحزان العزاويةحاملة الاحزان العزاويةهدوء ملكههدوء ملكهحيدر ناجيحيدر ناجيمنتظر الحمدانيمنتظر الحمدانياحمد الكعبياحمد الكعبيابو ريماس الغزيابو ريماس الغزيابو ريماس الغزيابو ريماس الغزي⁞“˛⁽💆🏻‍♂🌙₎⇣✿ɑ̈⅃j᎗ჺ᎗ɹ̇ᓄ ،⁞“˛⁽💆🏻‍♂🌙₎⇣✿ɑ̈⅃j᎗ჺ᎗ɹ̇ᓄ ،نہۣۗہۣۗازؤكہۣۗہۣۗهہۣۗ ...نہۣۗہۣۗازؤكہۣۗہۣۗهہۣۗ ...ماعندكالحيطانالهايشهيكولحايطعنههالتونحبيبتهدربهاﻷﻋﻤﻰيفلانالناسالشيطانتتعنالهالحياةكدصورتگعزيزهاكعدهاالذهبيضميرروحهضديحبيبهانثى_سمراءاضلوإنيبواحدتفهمنيممرودةالاعمىاسمرانيشحجيلكغازلتكبعدغزلحبيتكاذيتووجعتبعشككنايماين_حبيبك_الانمتزاعلينمو_فاتحياحسينزايرباسمةةمتساعدnextback