📷

📷

R,,f,,a !!! اللهم اقضي حاجتي وفك
كربتي وانس وحدتي وفرج
همي وهم جميع المسلمين،،،امين يارب

صافي الروح اللهم امين

ايهم علي اللهم اقضي حاجتي
وفك كربتي وانس وحدتي
وفرج همي وهم جميع المسلمين

R,,f,,a !!!R,,f,,a !!!صافي الروحصافي الروحايهم عليايهم عليnextback