📷

📷

R,,f,,a !!! اللهم اقضي حاجتي وفك
كربتي وانس وحدتي وفرج
همي وهم جميع المسلمين،،،امين يارب

صافي ♥القلب ♥ اللهم امين

ايهم علي اللهم اقضي حاجتي
وفك كربتي وانس وحدتي
وفرج همي وهم جميع المسلمين

R,,f,,a !!!R,,f,,a !!!صافي ♥القلب  ♥صافي ♥القلب ♥ايهم عليايهم عليnextback