📷 @you عندما يتوقف قلب #الانسان ..يعرضه الاطباء #لصدمه كهربائيه #فيعود للحياة..💔 ﻻ تحزن وتذكر ف #الصدمات..قد تعيدك #للحياة ايضا !!👍

@you عندما يتوقف قلب #الانسان ..يعرضه الاطباء #لصدمه كهربائيه #فيعود للحياة..💔 ﻻ تحزن وتذكر ف #الصدمات..قد تعيدك #للحياة ايضا !!👍

للحياة,الصدمات,فيعود,الحب,لصدمه,الجمال,يوما,الكرامة,الروح,ان,بنفسه,يمكنني,سوف,أكتب,العشرينيه,تقريرا,المهانة,خواطر,عذاب,الله,الصبر,الشتاء,كيف,و,الثقة,قلب,لا,رحمه,في,الاذان,دروس,يسامح,مثل,أحبتي,السماء,كلام,العذاب,الاحترام,السنة,العقل,كلما,ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ,ام,وجل,هؤلاء,أشخاص,القبول,لان,قلبه,الجنون,الانسان,لصدمة,قلوب,قاسيه,قلبي,آللهہ,لاتحزن,تذكر,حياتك,وجهي,صرت,الحلوهہ,تنهار,أنا_أضحك,طويلة,تتضايق,ﻣﺨﺪﻭﻋﻴﻦ,خذالونا,فلولاها,الصباح,بالله,صب,قلبا,الحياة,الذنوب,الليل,القلوب,السعادة,العمر,رائعة,ابتسم,الأصدقاء,مساء,الام,الحزن,يا_رب,شمس,القهوة,للحب,إحساس,مقولات,أنثى,معنى,صغيرتي,جميع,فإن,أشد,سبيل,للوجع,يحب,لحن,صداقة,همك,ينهض,أحياء,لإيمان,محاولة,للعلم,سعيدة,عروقك,رقة,وقعت,زالت,تتردد

📷 @you  عندما يتوقف قلب #الانسان ..يعرضه الاطباء #لصدمه كهربائيه #فيعود للحياة..💔 ﻻ تحزن وتذكر ف #الصدمات..قد تعيدك #للحياة ايضا !!👍

💔آڪَٰـُـٰٓتَٰـُـٰٓئآبَٰـُ 🐼بَٰـُـٰٓآنَٰـُـٰٓدآ💔 فعلا

R,,f,,a !!! آحسـنت. فعلآ

نبع الوفه الوفه فعلا احسنتم

.،؛"': .:"،؛: روووووعة

🔹⚡ابن اليمــن الحــر⚡🔹 #مســـ🌙ــــاء. الـــــ🌹🌹ـــورد.

الصقر الجارح صحيح

عبدالمؤمن الحمصي صباح الخير

نجيب بن محمود

💔آڪَٰـُـٰٓتَٰـُـٰٓئآبَٰـُ 🐼بَٰـُـٰٓآنَٰـُـٰٓدآ💔💔آڪَٰـُـٰٓتَٰـُـٰٓئآبَٰـُ 🐼بَٰـُـٰٓآنَٰـُـٰٓدآ💔R,,f,,a !!!R,,f,,a !!!نبع الوفه الوفهنبع الوفه الوفه.،؛"': .:"،؛:.،؛"': .:"،؛:🔹⚡ابن اليمــن الحــر⚡🔹🔹⚡ابن اليمــن الحــر⚡🔹الصقر الجارحالصقر الجارحعبدالمؤمن الحمصيعبدالمؤمن الحمصينجيب بن محمودنجيب بن محمودللحياةالصدماتفيعودالحبلصدمهالجماليوماالكرامةالروحانبنفسهيمكننيسوفأكتبالعشرينيهتقريراالمهانةخواطرعذاباللهالصبرالشتاءكيفوالثقةقلبلارحمهفيالاذاندروسيسامحمثلأحبتيالسماءكلامالعذابالاحترامالسنةالعقلكلماﻗﻠﻮﺑﻬﻢاموجلهؤلاءأشخاصالقبوللانقلبهالجنونالانسانلصدمةقلوبقاسيهقلبيآللهہلاتحزنتذكرحياتكوجهيصرتالحلوهہتنهارأنا_أضحكطويلةتتضايقﻣﺨﺪﻭﻋﻴﻦخذالونافلولاهاالصباحباللهصبقلباالحياةالذنوبالليلالقلوبالسعادةالعمررائعةابتسمالأصدقاءمساءالامالحزنيا_ربشمسالقهوةللحبإحساسمقولاتأنثىمعنىصغيرتيجميعفإنأشدسبيلللوجعيحبلحنصداقةهمكينهضأحياءلإيمانمحاولةللعلمسعيدةعروقكرقةوقعتزالتتترددnextback