📷 #✨💥Li🍏Weka💥✨ 💥اجمل بسمة لكلا منهما لجميع صداقتهم محبه وصدق ومرح وتشخيص ومعرفه وذوق #احترام هو الشئ المقدس لنا لرفع الروح المعنوية لكل من يتعرف علينا وهذا ثيمة العظماء #لي لي

#✨💥Li🍏Weka💥✨ 💥اجمل بسمة لكلا منهما لجميع صداقتهم محبه وصدق ومرح وتشخيص ومعرفه وذوق #احترام هو الشئ المقدس لنا لرفع الروح المعنوية لكل من يتعرف علينا وهذا ثيمة العظماء #لي لي

لنفوسهم,روسهم,كلام,ادوسهم,ابغرام,الخضیب,یاحسین,اللہيب,لا,احترم_تحترم,قادرة,عورة,ناقصة,تربي,طيبة,قلب,هي,أنت,همومك,قلوبنا,ملكه,رؤية,يحب,يرحل,اتدوسهم,نبكي,يبقى,الوقاحه,ﺩﻳﺮ,ريشه,اصفن,رؤسهم,بأرواح,إستغلال,ونحب,انسان,حب,بخير,ﺑﻨﺖ,الاحترام,رسم,احساس,السلام,عشق,حياتك,ﻗﻴﻤﺔ,علاقه,لي,غالبا,الراس,راقت,يارب,سعاده,دعيت,قناة,الجمهور,وحدة,بصفحة,صباح,لم,انت,دعاؤك,من,فتاة,قلت,ان,وجعآ,Milad,ربي,الله,قالت,أن,هيج,اختك,ورحمتك,الاكيج,يا,وطن,الخير,الليل,الدليل,ت,العين,نحو,قلبي,عليك,السلام_عليكم,هو,الزهراء,كلما,بك,ﻣ,أللهم,لك,أنسان,مجنونه,جنازة,ياسيدي,لها

📷 #✨💥Li🍏Weka💥✨ 💥اجمل بسمة لكلا منهما لجميع صداقتهم محبه وصدق ومرح وتشخيص ومعرفه وذوق  #احترام هو الشئ المقدس لنا لرفع الروح المعنوية لكل من يتعرف علينا وهذا ثيمة العظماء  #لي لي

🌾⛅نورهااان ضي القمر⛅🌾 اجمل صحبه كيفك لي لي كيفك نفين

🌴🐪🌴مدام نڤين🌴🐪🌴 💋😘

Lili Majdy 😍😘

🌴🐪🌴مدام نڤين🌴🐪🌴 حبيبت قلبي انتي ال منورة الدنيا كلها🌺

Lili Majdy يسلمو يا قمر 😊
نورتي🌹

🌴🐪🌴مدام نڤين🌴🐪🌴 بصراحة جروب جميل وصحبه طيبه مع ويكا ولي لي

✨💥Weka Elgookr💥✨ اتمني الاعجاب منهم وبهم🙇

Lili Majdy اكيد طبعا اهم حاجة هو رفع معنويات الجميع😍

🌾⛅نورهااان ضي القمر⛅🌾🌾⛅نورهااان ضي القمر⛅🌾🌴🐪🌴مدام نڤين🌴🐪🌴🌴🐪🌴مدام نڤين🌴🐪🌴Lili MajdyLili Majdy🌴🐪🌴مدام نڤين🌴🐪🌴🌴🐪🌴مدام نڤين🌴🐪🌴Lili MajdyLili Majdy🌴🐪🌴مدام نڤين🌴🐪🌴🌴🐪🌴مدام نڤين🌴🐪🌴✨💥Weka Elgookr💥✨✨💥Weka Elgookr💥✨Lili MajdyLili Majdyلنفوسهمروسهمكلامادوسهمابغرامالخضیبیاحسیناللہيبلااحترم_تحترمقادرةعورةناقصةتربيطيبةقلبهيأنتهمومكقلوبناملكهرؤيةيحبيرحلاتدوسهمنبكييبقىالوقاحهﺩﻳﺮريشهاصفنرؤسهمبأرواحإستغلالونحبانسانحببخيرﺑﻨﺖالاحترامرسماحساسالسلامعشقحياتكﻗﻴﻤﺔعلاقهليغالباالراسراقتياربسعادهدعيتقناةالجمهوروحدةبصفحةصباحلمانتدعاؤكمنفتاةقلتانوجعآMiladربياللهقالتأنهيجاختكورحمتكالاكيجياوطنالخيرالليلالدليلتالعيننحوقلبيعليكالسلام_عليكمهوالزهراءكلمابكأللهملكأنسانمجنونهجنازةياسيديلهاnextback