📷

📷

Midoo Ana مش كل اللى ف القلب بنعرف نكتبه
نحن نعجز عن كتابه الاحسيس والمشاعر داخلنا

? - عثَمٌاَْنَ لّيِش مٌاَْ نَمٌتٍ 😅

سيكووو ❤ يسعد صباحك

عثمان رسام سمر

عثمان رسام صح

? - 🌸 فُعلّاَْاَْاَْاَْاَْ 🌸
.:. .:. . .:. .:. .
🌸 رَوَوَوَوَوَوَْعـــــاتْــكِ 🌸
.:. .:. .. .:. .:. ..
🌸 .: .. 🌸 .: .. 🌸 🌸

🌸
🌸❀🌸❀ )

Midoo AnaMidoo Ana? -? -سيكووو ❤سيكووو ❤عثمان رسامعثمان رسامعثمان رسامعثمان رسام? -? -nextback