📷 #@you #قـــصف جــــــبهات ✾❣ٍّْهٍّْـٍّْ﴿😂✋﴾ٍّْـٍّْهٍّْ❣✾ #الــــبنت لــــما يــــجوهـــا خـــــطابــــة #ٱلَمِے✞ـتُے🇬🇧ـمِے✞ـردِ

#@you #قـــصف جــــــبهات ✾❣ٍّْهٍّْـٍّْ﴿😂✋﴾ٍّْـٍّْهٍّْ❣✾ #الــــبنت لــــما يــــجوهـــا خـــــطابــــة #ٱلَمِے✞ـتُے🇬🇧ـمِے✞ـردِ

ٱلمے,عنيف,حلب,سنيوريتا,قسد,تل_مصيبين,حريتان,حيان,عشوائي,الجزيرة,أطفال,نكتب,واقع,دمشق,منقول,ههههههههههه,جبهات,عائلة,روسي,النظام,الروسية,احباب,كام,البنت,ﺍﻟﻮﻟﺪ,يلا,الفكر,ارض,جو,حال,وشكر,ريمو,أبدعت,الاب,الشب,الشاب,اسمعوها,ﺑﻨﺖ,عطر,الأب,حچي,كافيه,Password_Wi_Fi,الانسه,سؤال,ابوي,ف,تدري,هايه_هايه,ابيش_تطلع,بلفين_جوه,المراجل,يذبحك_وسط_هالجيل,زمنا,قليله,غصبا,الله,السودان,الأم,الام,وردة,ﺃﺑﻮ,حوار,حبيبها,روح,ماهي,وتقول,ليه,كالت,الگلب,بقرة,الصبي,المشاكل,اختو,اخوكي,منت,لا_بارك_الله,والشوارب,بيقولك,بكلمه,هههههههههههههههههههههههههه,والبنت,قصف,راقت,فرفشة,للعقول,ههههههه,الرب,من,في,أتجآهل,مجرد,هہ,مقصودة,روحي,تم,هع,تطرق,أتعلق,يهجرني,هجرآ,أمتلگ,الراحلي,أحآول,بقلمي,الحديث,إذا,يارب,رسالة,الحب,ت,و,السعادة,كل,ك,اويلي,فعلا,يقول,يسعد,ﺷﺨﺺ,قالت,عن,نحن,لو,هل,مآ,كما,ج,احد

📷 #@you #قـــصف جــــــبهات ✾❣ٍّْهٍّْـٍّْ﴿😂✋﴾ٍّْـٍّْهٍّْ❣✾  #الــــبنت لــــما يــــجوهـــا خـــــطابــــة #ٱلَمِے✞ـتُے🇬🇧ـمِے✞ـردِ

🔷🔹Lara 🔹🔷 ههههههه

لارا محمد حرام عليك 😅

🍃🌸 هے✯ـِمِے♕ـسًے✯ـةّ 🌸🍃 😁😁😁

.،؛"': .:"،؛: هههههههههههه🙊

.. .. هههههههه

.... ... ههههخخخ😂

《نور إيمان 》 😊😊

ف̯͡ط̯͡ــُـ̲̚͢ــ͜ـ͡ــۆཻ̯̲͡୭م̯͡ۿہٰ ٰ 😻💛ֆ⇣˝ 😂😂😂😂😂😂

ﺿـْہو۽ ٱﻟـﻘـ۾ـڕ 😂

آآآلَآمۣۗہيۣۗہرهۣۗہ ۗ آلَشۣۗہآمۣۗہيۣۗہةۣ 🙄🙄🙄

إنجي عبد المسيح 😂😂😂😂😂😂

🔷🔹Lara 🔹🔷🔷🔹Lara 🔹🔷لارا محمدلارا محمد🍃🌸 هے✯ـِمِے♕ـسًے✯ـةّ 🌸🍃🍃🌸 هے✯ـِمِے♕ـسًے✯ـةّ 🌸🍃.،؛"': .:"،؛:.،؛"': .:"،؛:.. .... ...... ....... ...《نور إيمان 》《نور إيمان 》ف̯͡ط̯͡ــُـ̲̚͢ــ͜ـ͡ــۆཻ̯̲͡୭م̯͡ۿہٰ ٰ 😻💛ֆ⇣˝ف̯͡ط̯͡ــُـ̲̚͢ــ͜ـ͡ــۆཻ̯̲͡୭م̯͡ۿہٰ ٰ 😻💛ֆ⇣˝ﺿـْہو۽ ٱﻟـﻘـ۾ـڕﺿـْہو۽ ٱﻟـﻘـ۾ـڕآآآلَآمۣۗہيۣۗہرهۣۗہ ۗ آلَشۣۗہآمۣۗہيۣۗہةۣآآآلَآمۣۗہيۣۗہرهۣۗہ ۗ آلَشۣۗہآمۣۗہيۣۗہةۣإنجي عبد المسيحإنجي عبد المسيحٱلمےعنيفحلبسنيوريتاقسدتل_مصيبينحريتانحيانعشوائيالجزيرةأطفالنكتبواقعدمشقمنقولهههههههههههجبهاتعائلةروسيالنظامالروسيةاحبابكامالبنتﺍﻟﻮﻟﺪيلاالفكرارضجوحالوشكرريموأبدعتالابالشبالشاباسمعوهاﺑﻨﺖعطرالأبحچيكافيهPassword_Wi_Fiالانسهسؤالابويفتدريهايه_هايهابيش_تطلعبلفين_جوهالمراجليذبحك_وسط_هالجيلزمناقليلهغصبااللهالسودانالأمالاموردةﺃﺑﻮحوارحبيبهاروحماهيوتقولليهكالتالگلببقرةالصبيالمشاكلاختواخوكيمنتلا_بارك_اللهوالشوارببيقولكبكلمهههههههههههههههههههههههههههوالبنتقصفراقتفرفشةللعقولهههههههالربمنفيأتجآهلمجردهہمقصودةروحيتمهعتطرقأتعلقيهجرنيهجرآأمتلگالراحليأحآولبقلميالحديثإذاياربرسالةالحبتوالسعادةكلكاويليفعلايقوليسعدﺷﺨﺺقالتعننحنلوهلمآكماجاحدnextback