📷 #@you #راقـــــت لــــــــي نفسى تنشف دمعتى من على خدى / نفسى افرح يوم يوم ... يوم فى عمرى /نفسى افرح يوم حتى يرتاح قلبى / نفسى اسافر الى بلد هربا من حزنى / #ٱلَمِے✞ـتُے🇬🇧ـمِے✞ـردِ

#@you #راقـــــت لــــــــي نفسى تنشف دمعتى من على خدى / نفسى افرح يوم يوم ... يوم فى عمرى /نفسى افرح يوم حتى يرتاح قلبى / نفسى اسافر الى بلد هربا من حزنى / #ٱلَمِے✞ـتُے🇬🇧ـمِے✞ـردِ

ٱلمے,لي,ياسمين,الذهبي,راقت_لي_فعرضتها_عليكم,محبه,خاطرة,الحب,لا,الأب,فتاة,راقت_لي,اختك,خواطر,الناس,الرب,عجائب,اعجبتني,مساء,ﺷﺨﺺ,محبة,شارك,قال,خاطره,المحبة,لك,موجود,يبعد,فقير,الخيال,ﺯﻟﻤﺔ,يحب,البعد,له,ﻳﺤﻦ,اترك_أثر,مدونة,eng_wesam1,ركزززز,الشمري_ابن_كربلاء,بحوارك,خواجا,مغرد,غمازتك,بنيةةة,سسسسبع,خجلك,شفت_الغياب_اللي_يسمونهۂ_ظروف,هذا_عذر_راقي_من_أنسان_كذاب,غزل,قصف,راقت,فرفشة,للعقول,ههههههه,سؤال,من,في,أتجآهل,مجرد,هہ,مقصودة,روحي,تم,هع,تطرق,أتعلق,يهجرني,هجرآ,أمتلگ,الراحلي,أحآول,بقلمي,الحديث,إذا,يارب,رسالة,ت,و,السعادة,كل,ك,اويلي,فعلا,يقول,يسعد,قالت,عن,نحن,لو,هل,مآ,كما,ج,احد,ههههههههههه,جبهات

📷 #@you #راقـــــت لــــــــي نفسى تنشف دمعتى من على خدى / نفسى افرح يوم  يوم ... يوم فى عمرى /نفسى افرح يوم حتى يرتاح قلبى / نفسى اسافر الى  بلد هربا من  حزنى /  #ٱلَمِے✞ـتُے🇬🇧ـمِے✞ـردِ

صافي الروح جُمٌيِلهً جُداَْ لّگٍنَ مٌؤلّمٌهً جُداَْ

' ' لك السسعادة 🌹

٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ لُنْبْضٍ قَلُبْگ 💚
آلُآآبْيَضٍ آلُنْقَيَ 💖
سعآدِةّ (ღ˘⌣˘ღ)🎶🎶🎶
لُآ تٌنْتٌہيَ 💙💖💚
💖💜ربْيَ يَسعدِ قَلُبْگ 💖💜
⭐عسآ آلُسعآدِہ مآ تٌفَآرقَ حٍـيَآتٌگ ⭐

عراقية وافتخر الي ما يعجب ينتحر هههههههههههههههه ربي يسعدك أخي الكريم

زهـــــرة البـيـلـســـان السعاده لقلبك وروحك 🌹🌹

Hanan mohamed بعد كل شدة راحة اكيييد متقلقش 👌😍💜💜

.،؛"': .:"،؛: الله يبعد عنك كل هم وحزن

صافي الروحصافي الروح' '' '٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠عراقية وافتخر الي ما يعجب ينتحر ههههههههههههههههعراقية وافتخر الي ما يعجب ينتحر ههههههههههههههههزهـــــرة البـيـلـســـانزهـــــرة البـيـلـســـانHanan mohamedHanan mohamed.،؛"': .:"،؛:.،؛"': .:"،؛:ٱلمےليياسمينالذهبيراقت_لي_فعرضتها_عليكممحبهخاطرةالحبلاالأبفتاةراقت_لياختكخواطرالناسالربعجائباعجبتنيمساءﺷﺨﺺمحبةشاركقالخاطرهالمحبةلكموجوديبعدفقيرالخيالﺯﻟﻤﺔيحبالبعدلهﻳﺤﻦاترك_أثرمدونةeng_wesam1ركززززالشمري_ابن_كربلاءبحواركخواجامغردغمازتكبنيةةةسسسسبعخجلكشفت_الغياب_اللي_يسمونهۂ_ظروفهذا_عذر_راقي_من_أنسان_كذابغزلقصفراقتفرفشةللعقولهههههههسؤالمنفيأتجآهلمجردهہمقصودةروحيتمهعتطرقأتعلقيهجرنيهجرآأمتلگالراحليأحآولبقلميالحديثإذاياربرسالةتوالسعادةكلكاويليفعلايقوليسعدقالتعننحنلوهلمآكماجاحدهههههههههههجبهاتnextback