📷 #@you يضآيقني بـ تصرفآته حتى ولو كآن أعز إنسآن !! فـ قناعتي بأني لآ أملك عمرين ،، تجعلني أبحث عن رآحتي !! #ٱلَمِے✞ـتُے🇬🇧ـمِے✞ـردِ

#@you يضآيقني بـ تصرفآته حتى ولو كآن أعز إنسآن !! فـ قناعتي بأني لآ أملك عمرين ،، تجعلني أبحث عن رآحتي !! #ٱلَمِے✞ـتُے🇬🇧ـمِے✞ـردِ

قصف,راقت,فرفشة,للعقول,ههههههه,سؤال,الرب,من,في,أتجآهل,مجرد,هہ,مقصودة,روحي,تم,هع,تطرق,أتعلق,يهجرني,هجرآ,أمتلگ,الراحلي,أحآول,بقلمي,الحديث,إذا,يارب,رسالة,الحب,ت,و,السعادة,كل,ك,اويلي,فعلا,يقول,يسعد,ﺷﺨﺺ,قالت,عن,نحن,لو,هل,مآ,كما,ج,احد,ههههههههههه,جبهات

📷 #@you يضآيقني بـ تصرفآته حتى ولو كآن أعز إنسآن !! فـ قناعتي بأني لآ أملك عمرين ،، تجعلني أبحث عن رآحتي !!   #ٱلَمِے✞ـتُے🇬🇧ـمِے✞ـردِ

لارا محمد الله عليك رائع رائع

💔💔 💥أّلَعٌرأّقِ💥

لارا محمدلارا محمد💔💔 💥أّلَعٌرأّقِ💥💔💔 💥أّلَعٌرأّقِ💥قصفراقتفرفشةللعقولهههههههسؤالالربمنفيأتجآهلمجردهہمقصودةروحيتمهعتطرقأتعلقيهجرنيهجرآأمتلگالراحليأحآولبقلميالحديثإذاياربرسالةالحبتوالسعادةكلكاويليفعلايقوليسعدﺷﺨﺺقالتعننحنلوهلمآكماجاحدهههههههههههجبهاتnextback