📷 #@you ‏الله عليــك شـلون فيني تكــوّنــت ‏ سوّيت فيني شي ما كان فينــي ‏‏ولـخاطرك ما أشوف بالناس إلا أنت ‏يا إحساس يكبر كل لحظه بعـينـي انفاسها عطرٍ مركز من الشوق والبوح والضحكه زعامه زعامه كنها حمامه عنقها لامع بطوق واليا مشت كنها موكب فخامه #ٱلَمِے✞ـتُے🇬🇧ـمِے✞ـردِ

#@you ‏الله عليــك شـلون فيني تكــوّنــت ‏ سوّيت فيني شي ما كان فينــي ‏‏ولـخاطرك ما أشوف بالناس إلا أنت ‏يا إحساس يكبر كل لحظه بعـينـي انفاسها عطرٍ مركز من الشوق والبوح والضحكه زعامه زعامه كنها حمامه عنقها لامع بطوق واليا مشت كنها موكب فخامه #ٱلَمِے✞ـتُے🇬🇧ـمِے✞ـردِ

قصف,راقت,فرفشة,للعقول,ههههههه,سؤال,الرب,من,في,أتجآهل,مجرد,هہ,مقصودة,روحي,تم,هع,تطرق,أتعلق,يهجرني,هجرآ,أمتلگ,الراحلي,أحآول,بقلمي,الحديث,إذا,يارب,رسالة,الحب,ت,و,السعادة,كل,ك,اويلي,فعلا,يقول,يسعد,ﺷﺨﺺ,قالت,عن,نحن,لو,هل,مآ,كما,ج,احد,ههههههههههه,جبهات

📷 #@you ‏الله عليــك شـلون فيني تكــوّنــت ‏ سوّيت فيني شي ما كان فينــي  ‏‏ولـخاطرك ما أشوف بالناس إلا أنت  ‏يا إحساس يكبر كل لحظه بعـينـي انفاسها عطرٍ مركز من الشوق  والبوح والضحكه زعامه زعامه  كنها حمامه عنقها لامع بطوق  واليا مشت كنها موكب فخامه  #ٱلَمِے✞ـتُے🇬🇧ـمِے✞ـردِ

Nina Rochdi جمالواااا الحلو

شّـرَقَيّة آلَحًـرَفُ✍🏻 حروف جميلة ابدعت

🍃🌸 هے✯ـِمِے♕ـسًے✯ـةّ 🌸🍃 🍃🌸سَلْمَتَ حَرٌوٌفﮖ أَلْرٌأَأَقُيُة 🌸🍃

مـಿـسـಿـلمـಿـهہ 💌 غير لائق

Nina RochdiNina Rochdiشّـرَقَيّة آلَحًـرَفُ✍🏻شّـرَقَيّة آلَحًـرَفُ✍🏻🍃🌸 هے✯ـِمِے♕ـسًے✯ـةّ 🌸🍃🍃🌸 هے✯ـِمِے♕ـسًے✯ـةّ 🌸🍃مـಿـسـಿـلمـಿـهہ 💌مـಿـسـಿـلمـಿـهہ 💌قصفراقتفرفشةللعقولهههههههسؤالالربمنفيأتجآهلمجردهہمقصودةروحيتمهعتطرقأتعلقيهجرنيهجرآأمتلگالراحليأحآولبقلميالحديثإذاياربرسالةالحبتوالسعادةكلكاويليفعلايقوليسعدﺷﺨﺺقالتعننحنلوهلمآكماجاحدهههههههههههجبهاتnextback