📷 #@you #قــصف جـــــبهات ‏بعض الحريم🤔 ‏تأكل نص دجاجه مع الرّز وفطاير ‏وصحن شوربة و3 أكواب توت . ‏واذا خذت السمبوسة تمسحها بمنديل عشان الزيت .! ‏^ رشيقه بسم الله عليك😂💔🚬 #ٱلَمِے✞ـتُے🇬🇧ـمِے✞ـردِ

#@you #قــصف جـــــبهات ‏بعض الحريم🤔 ‏تأكل نص دجاجه مع الرّز وفطاير ‏وصحن شوربة و3 أكواب توت . ‏واذا خذت السمبوسة تمسحها بمنديل عشان الزيت .! ‏^ رشيقه بسم الله عليك😂💔🚬 #ٱلَمِے✞ـتُے🇬🇧ـمِے✞ـردِ

ٱلمے,عنيف,حلب,سنيوريتا,قسد,تل_مصيبين,حريتان,حيان,عشوائي,الجزيرة,أطفال,نكتب,واقع,دمشق,منقول,ههههههههههه,جبهات,عائلة,روسي,النظام,الروسية,احباب,كام,البنت,ﺍﻟﻮﻟﺪ,يلا,الفكر,ارض,جو,حال,وشكر,ريمو,أبدعت,قصف,راقت,فرفشة,للعقول,ههههههه,سؤال,الرب,من,في,أتجآهل,مجرد,هہ,مقصودة,روحي,تم,هع,تطرق,أتعلق,يهجرني,هجرآ,أمتلگ,الراحلي,أحآول,بقلمي,الحديث,إذا,يارب,رسالة,الحب,ت,و,السعادة,كل,ك,اويلي,فعلا,يقول,يسعد,ﺷﺨﺺ,قالت,عن,نحن,لو,هل,مآ,كما,ج,احد

📷 #@you #قــصف جـــــبهات ‏بعض الحريم🤔 ‏تأكل نص دجاجه مع الرّز  وفطاير ‏وصحن شوربة و3 أكواب توت . ‏واذا خذت السمبوسة تمسحها بمنديل عشان الزيت .! ‏^ رشيقه بسم الله عليك😂💔🚬  #ٱلَمِے✞ـتُے🇬🇧ـمِے✞ـردِ

آآآلَآمۣۗہيۣۗہرهۣۗہ ۗ آلَشۣۗہآمۣۗہيۣۗہةۣ اكيد رشيقه متلك

شّـرَقَيّة آلَحًـرَفُ✍🏻 ههههههه

سميرة حسن

زهـــــرة البـيـلـســـان 😋😋😋😋

.،؛"': .:"،؛: هههههههه
🙊🙊🙊🙊

مطنོـۦــ͡وخꦼ͜ـོـۦـ͡ةيمـــ ؛؛ 😂😂😂😂

آآآلَآمۣۗہيۣۗہرهۣۗہ ۗ آلَشۣۗہآمۣۗہيۣۗہةۣآآآلَآمۣۗہيۣۗہرهۣۗہ ۗ آلَشۣۗہآمۣۗہيۣۗہةۣشّـرَقَيّة آلَحًـرَفُ✍🏻شّـرَقَيّة آلَحًـرَفُ✍🏻سميرة حسنسميرة حسنزهـــــرة البـيـلـســـانزهـــــرة البـيـلـســـان.،؛"': .:"،؛:.،؛"': .:"،؛:مطنོـۦــ͡وخꦼ͜ـོـۦـ͡ةيمـــ ؛؛مطنོـۦــ͡وخꦼ͜ـོـۦـ͡ةيمـــ ؛؛ٱلمےعنيفحلبسنيوريتاقسدتل_مصيبينحريتانحيانعشوائيالجزيرةأطفالنكتبواقعدمشقمنقولهههههههههههجبهاتعائلةروسيالنظامالروسيةاحبابكامالبنتﺍﻟﻮﻟﺪيلاالفكرارضجوحالوشكرريموأبدعتقصفراقتفرفشةللعقولهههههههسؤالالربمنفيأتجآهلمجردهہمقصودةروحيتمهعتطرقأتعلقيهجرنيهجرآأمتلگالراحليأحآولبقلميالحديثإذاياربرسالةالحبتوالسعادةكلكاويليفعلايقوليسعدﺷﺨﺺقالتعننحنلوهلمآكماجاحدnextback