📷 @you / . آنــــا الـرجَِـــلْ الـَِذيَ ﻳمــْلك ذوَِقـــاً صَِعبْـــاً رجَِــلِِْ لا تغٌريــَِه كـِْـلَ تــِاء تأنيـّـث و لا يَعجبــَِہ كَِـلْ مـَِـا هَِـوْ مَِؤنــْث رَِجــَِل لا يركَِــع إلا لخَِالقـْــہ ولَِا ينحْنــِْي إلاَ ليقبْـل يــَد آُمــَِه .. . . . ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِـــامٌــانَ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏

@you / . آنــــا الـرجَِـــلْ الـَِذيَ ﻳمــْلك ذوَِقـــاً صَِعبْـــاً رجَِــلِِْ لا تغٌريــَِه كـِْـلَ تــِاء تأنيـّـث و لا يَعجبــَِہ كَِـلْ مـَِـا هَِـوْ مَِؤنــْث رَِجــَِل لا يركَِــع إلا لخَِالقـْــہ ولَِا ينحْنــِْي إلاَ ليقبْـل يــَد آُمــَِه .. . . . ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِـــامٌــانَ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏

📷 @you / .  آنــــا الـرجَِـــلْ الـَِذيَ ﻳمــْلك ذوَِقـــاً صَِعبْـــاً  رجَِــلِِْ لا تغٌريــَِه كـِْـلَ تــِاء تأنيـّـث و لا يَعجبــَِہ  كَِـلْ مـَِـا هَِـوْ مَِؤنــْث رَِجــَِل لا يركَِــع إلا لخَِالقـْــہ  ولَِا ينحْنــِْي إلاَ ليقبْـل يــَد آُمــَِه .. . . . ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِـــامٌــانَ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ الُلُُه مٌْعكِ

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ وَمٌارَاحُ تْغًيَرَوَنَ شِيَ بّدِاٌخلُيَ وَفَكِرَتْيَ ْعنَ حُيَاتْيَ وَقًنَاْعتْيَ

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ الُلُُه مٌْعكِ بّسِ كِلُ ُهذَا مٌارَاحُ تْسِتْفَزُوَنَيَ لُانَ مٌاكِوَ دِلُيَلُ يَلُزُمٌ

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 امان الله

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ كِلُامٌيَ ْع الُسِيَاسِيَيَنَ مٌوَ ْع الُمٌوَاطِنَيَنَ وَلُا ْع طِوَائفَ

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 اتركك في امان الله

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ وَانَشِرَيَُها

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ نَزُلُيَُها كِلُُها

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 سامان محادثتك بعدها موجوده حرف ما حذفت منها. ما اريد اسالك لان ابن بلدي

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ اقًسِمٌ بّذَاتْ الُلُُه مٌوَ انَيَ وَمٌاْعنَدِيَ ايَ حُرَفَ بّيَُها وَايَ ْعلُمٌ بّيَُها

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 والله يدري بعد منو

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 واني

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 واماني

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ دِيَمٌا مٌمٌكِنَ لُحُظٌُه بّسِ مٌنَ فَضُلُكِ تْفَُهمٌيَ الُمٌوَضُوَْع

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 اتهجمت على عابد

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 يتهجم عالناس وانت راضي باي حق

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ انَيَ نَْعمٌ احُبّ صّدِامٌ وَلُحُدِ الُانَ لُانَ مٌحُدِ يَغًيَرَ الُلُيَ بّدِاٌخلُيَ بّسِ مٌاحُقًدِتْ ْع احُدِ

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 يعمل صفحه تشبه صفحتك وانت ساكت

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ لُيَشِ الُافَتْرَااء وَالُظٌلُمٌ

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 اشلون واحد ينتحل شخصيتك وانت ساكت

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ شِنَوَ ُهالُتُْهجْمٌ

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ مٌوَ ْع الُمٌوَاطِنَيَنَ

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ اٌختْيَ الُمٌوَضُوَْع كِانَ سِابّقً ْع الُسِيَاسُِه

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ وَالُقًرَانَ يَتْمٌزُقً تْحُتْ الُاقًدِامٌ مٌتْحُرَكِوَنَ سِاكِنَ

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 لان اخاف من الله.. ضجت على خواتك العراقيات

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ يَْعنَيَ نَزُلُتْ مٌنَشِوَرَ مٌدِحُ صّدِامٌ سِابّقًا ُهيَجْ قًلُبّتْوَ ْعالُيَُْها وَاطِيَُها

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ دِيَمٌا انَتْيَ انَسِانَُه كِبّيَرَةِ وَتٌْخافَيَنَ الُلُُه

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 اعمل مصالحه وي نفسك.. صدام كان وراح

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ كِلُامٌيَ كِانَ وَتُْهجْمٌيَ ْع الُسِيَاسِيَيَنَ وَظٌلُمٌُهمٌ وَلُيَسِ ْع الُطِوَائفَ اتْمٌنَُه تٌْخصّصّيَنَ مٌتْظٌلُمٌيَنَ الُلُُه مٌوَجْوَدِ وَيَشُِهدِ

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 ما افتريت اتمنى تصحى على روحك

عمار الحجامي وعذرا لتدخلي بينكم

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ اشِكِرَكِ دِيَمٌا ْعلُى الُافَتْرَاء مٌمٌتْنَ الُكِ

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 اسال صاحب الشموخ

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 لا

عمار الحجامي وما كان ذالك التعليق

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 لو عندك شجاعه جان خليته حكم بيني وبينك

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 انت حذفت المنشور

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 انت كولك طائفيه.. كنت تتحاور معي وتكولي يا فاشله تغارين من صدام

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ مٌا احُذَفَ كِلُشِيَ اوَْعدِجْ بّسِ ارَيَدِ دِلُيَلُ بّتُْهجْمٌ ْعلُى طِائفَُه مٌوَاطِنَُه غًيَرَ الُسِيَاسُِه

عمار الحجامي ديما ماتقولين بوجهة نظر سامان

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 اني علقت على منشورك

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ وَْعطِيَنَيَ دِلُيَلُ بّتُْهجْمٌ ْعلُى طِائفَةِ

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 لا

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ حُلُوَ ُهذَا الُكِلُامٌ كِانَ مٌوَجُْه لُلُسِيَاسِيَيَنَ مٌوَ لُمٌوَاطِنَيَنَ

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ ْعمٌارَ اٌخيَ وَالُلُُه الُمٌوَضُوَْع قًدِيَمٌ مٌجْرَدِ حُوَارَ صّارَ بّيَنَيَ وَبّيَنَ دِيَمٌا مٌنَ اشُِهرَ مٌوَ جْدِيَدِ يَْعنَيَ وَْعادِيَ دِيَمٌا مٌاكِوَ ايَ حُقًدِ بّدِاٌخلُيَ مٌجْرَدِ حُوَارَ بّلُا زُْعلُ

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸

عمار الحجامي ولكن يااخي صدام لايستحق منا الثناء عليه لأنه دمر العراق كله بأفعاله وانا أحد المتضررين من سياساته فقد عدم عمامي أمام انضارنا

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ اْعرَفَ رَاحُ اكِيَدِ مٌوَ مٌغًفَلُ وَلُا جْاُهلُ انَيَ مٌسِتْحُيَلُ تْغًيَرَيَنَ شِيَ بّدِاٌخلُيَ وَتْفَرَضُيَنَ رَايَجْ ْعلُيَُه دِيَمٌا بّسِ انَيَ مٌمٌتُْهجْمٌ وَايَ دِلُيَلُ مٌاكِوَ ْعدِكِمٌ

🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸 سامو مو اسلوبي اشهر بالناس.. بس انت اختاريت ارجو المعذره

ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸عمار الحجاميعمار الحجاميٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸عمار الحجاميعمار الحجامي🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏عمار الحجاميعمار الحجامي🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸عمار الحجاميعمار الحجاميٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ٰٰ۫۫ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏ سِــ ﮩٰۙۧٛۗ ﮩٰۙۧٛۗ ‏🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸🔸🔹🔶🔷ديما 🔷🔶🔹🔸nextback