#يقيمني

يـڪـفـيـنـہﻱ ٳﮠ مـڪانـتـہﻱ ؏ـنـد#نـفـسي فـہﻱ ؏ـلـو#دائــم ﯛلا ٲنـتـظـہﺭ مـہﮠ ٲحـہﺩ ٳﮠ#يـقـيـمـنــي ٲﯛ يـقـيــہ۾#ذاتــي.🤞🏻😌 ⇣›❥➛❭›•┄͢​🖤🔐

يقيمني

#يقيمني

المتمرد السوري حلوووووووووتك

عنيدة وبكيفي نروك سابق👍😊

عآزف جروحي 💔 حمودي روووعاتك

عآزف جروحي 💔 حمودي منووورة

المتمرد السوريالمتمرد السوريعنيدة وبكيفيعنيدة وبكيفيعآزف   جروحي 💔    حموديعآزف جروحي 💔 حموديعآزف   جروحي 💔    حموديعآزف جروحي 💔 حمودينفسيذاتيدائم