#يطوووف

. . #آنه دمعه #وآنه حسره #وآنه اوووف .. #وآنه ليل #وآنه وحشه #وآنه خوووف .. وآنه كعبه #ضيم صاير حزن بيه شكد #يطوووف .. جرحي صار بطول #عمري شلون ؟ #اخلص عمري اوووف ؟؟!! #بقايا_جروحي_صارت_بروحي

يطوووف

#يطوووف عمريضيمآنهوآنه