#عليهاياهو

والله حيرني البشر مابي #امان يوفي ساعه وره ساعه تشوفه #خان هيج ناس شلون #بيهاالله مايرضه #عليهاياهو يمشي وياي اسويله #امتحان والله حيرني البشر مابي #امانة # # # # # # #

عليهاياهو

#عليهاياهو خانامتحانامانبيهاالله