#شعور_يخبل

أحلى شعور من يجي طـاري احد تحبـه😍 و كلهـا تباوع عليـك يعني هو الك 😌💛🙈 . #شعـور_يخبل_❤ #العاشق 💚

شعور_يخبل

#شعور_يخبل

رذاذ االمطر م̀́س̀́آ̀́ء آ̀́ل̀́س̀́ع̀́آ̀́د̀́ة
آ̀́ح̀́ل̀́ى ۈ̀́آ̀́ج̀́م̀́ل̀́ م̀́س̀́آ̀́ء
ل̀́ل̀́ق̀́ل̀́ۈ̀́ب̀́ آ̀́ل̀́ب̀́ي̀́ضآ̀́ء آ̀́ل̀́ن̀́ق̀́ي̀́ة
آ̀́ل̀́ص̀́آ̀́ف̀́ي̀́ة آ̀́ل̀́ط̀́آ̀́ه̀́ر̀́ة
م̀́س̀́آ̀́ئگم̀́ م̀́ح̀́ب̀́ة ۈ̀́ ر̀́ح̀́م̀́ة
م̀́س̀́آ̀́ئك̀́م̀́ ب̀́ه̀́آ̀́ء ۈ̀́ ن̀́ق̀́آ̀́ء م̀́س̀́آ̀́ئگم̀́ ف̀́ر̀́ح̀́
ۈ̀́گل̀́ ٲي̀́آ̀́م̀́ك̀́م̀́ س̀́ع̀́آ̀́د̀́ة

رذاذ االمطررذاذ االمطرالعاشق