#شآعرهإآ

تّــرئ مَـؤ ٱيِّ ٱحٌـدِ تّـرگـنِـأّﮪ يِّـعٌـنِـيِّ گـرهِـنِۧـأّﮪ✋ يِّـمَـګنِ لَلَـحٌـيِّنِ نِـحٌـبِـﮫ بِـَّس هِـوِ جِـبِـرنِـأّ نِـتّـرگـﮪ :)🚫 [ #تّنِأّهِيِّدِ..] #شٍآعٌرهِإآ💌💔

شآعرهإآ

#شآعرهإآ ونهشلع