❓ ‏​​‏​.• °``°•.¸.•°``°•.🍀 ( #םבםב ) `•. .ﷺ. ¸.•` `•.♡.•`ٍٍ الَلَـﮬ̲̌ﮧَـمﷺ🍀◯صََلَِّﷺوََسََـــلَِّـم🍀◯وََبََارَِكَ ﷺ🍀◯عََلََىَﷺسيدنا🍀وحبيبنا◯مـَُحَـمـََّـــــدٍَ ﷺ🍀

‏​​‏​.• °``°•.¸.•°``°•.🍀 ( #םבםב ) `•. .ﷺ. ¸.•` `•.♡.•`ٍٍ الَلَـﮬ̲̌ﮧَـمﷺ🍀◯صََلَِّﷺوََسََـــلَِّـم🍀◯وََبََارَِكَ ﷺ🍀◯عََلََىَﷺسيدنا🍀وحبيبنا◯مـَُحَـمـََّـــــدٍَ ﷺ🍀 اللهم صل علئ محمد وال محمد 🌷

❓ ‏​​‏​.• °``°•.¸.•°``°•.🍀    (  #םבםב   )       `•.  .ﷺ.  ¸.•`        `•.♡.•`ٍٍ  الَلَـﮬ̲̌ﮧَـمﷺ🍀◯صََلَِّﷺوََسََـــلَِّـم🍀◯وََبََارَِكَ ﷺ🍀◯عََلََىَﷺسيدنا🍀وحبيبنا◯مـَُحَـمـََّـــــدٍَ ﷺ🍀

اَْمٌ ٌگٍفُشهًہ يدوم غاليج

وردة الياسمين دووومج ورده

اَْمٌ ٌگٍفُشهًہ تمام حبي

اَْمٌ ٌگٍفُشهًہ ورده الياسمين شلونج عيني

راقي المشاعر . اللهم اصلي على محمد والي محمد الطيبين الطاهرين

بنوته كيوت اللهم صلى على محمد وال محمد

sultan ٠ #اللهمےﷺصلﷺعلىﷺمحمدﷺوآلﷺمحمد

اَْمٌ ٌگٍفُشهًہاَْمٌ ٌگٍفُشهًہوردة الياسمينوردة الياسميناَْمٌ ٌگٍفُشهًہاَْمٌ ٌگٍفُشهًہاَْمٌ ٌگٍفُشهًہاَْمٌ ٌگٍفُشهًہراقي المشاعر .راقي المشاعر .بنوته كيوتبنوته كيوتsultan ٠sultan ٠