❓ *‏و مُخَدِر البدايات انتهى فعقولنا فاقت...* 🌚

*‏و مُخَدِر البدايات انتهى فعقولنا فاقت...* 🌚 ...مساء الخير

❓ *‏و مُخَدِر البدايات انتهى فعقولنا فاقت...* 🌚

Shika 🔱❤💪 مسالفل 😂😂

Shika 🔱❤💪Shika 🔱❤💪