❓ شِكِدِ يَصّيَرَ ْعمٌرَكِمٌ بّالُفَيَنَ وَْعشِرَيَنَ

شِكِدِ يَصّيَرَ ْعمٌرَكِمٌ بّالُفَيَنَ وَْعشِرَيَنَ يصير ٢٦ عمري

❓ شِكِدِ يَصّيَرَ ْعمٌرَكِمٌ بّالُفَيَنَ وَْعشِرَيَنَ