❓ مشُآغبْہ بْس مؤدِبْہ .. جٍريَئہ بْس آستٌحٍي ..َ مزعجٍہ بْس هآدِئہ .. مجٍْنونْہ بْس عآقلُہ ( مدِريَ گيَفَ بْس آنْآ گذآ ☺ ...

مشُآغبْہ بْس مؤدِبْہ .. جٍريَئہ بْس آستٌحٍي ..َ مزعجٍہ بْس هآدِئہ .. مجٍْنونْہ بْس عآقلُہ ( مدِريَ گيَفَ بْس آنْآ گذآ ☺ ... حلوة بكل صفاتك

❓ مشُآغبْہ بْس مؤدِبْہ .. جٍريَئہ بْس آستٌحٍي ..َ مزعجٍہ بْس هآدِئہ .. مجٍْنونْہ بْس عآقلُہ    ( مدِريَ گيَفَ بْس آنْآ گذآ ☺ ...