❓ ممكن خاص

ممكن خاص هہ‏‏لآوآت نورت

❓ ممكن خاص

عٌأّکْسِـ خِـطِ عٌأّکْسِـ خِـطِ خصومنا اليوم

Shansaldeen Abdalla ممكن خاص

عٌأّکْسِـ خِـطِ عٌأّکْسِـ خِـطِعٌأّکْسِـ خِـطِ عٌأّکْسِـ خِـطِShansaldeen AbdallaShansaldeen Abdalla