ּتاجۚ الۛمۘلۛوكَ

فمالي ومالُ النَّاسِ إن مالوا وإن عَدِلوا ، ديني لنفسي ودينُ النَّاس للنَّاس Taj__ @Taj__

ּتاجۚ الۛمۘلۛوكَ,Taj__,@Taj__

ּتاجۚ الۛمۘلۛوكَ