مِـنٌ كَــــــــــلَ بّـسًـتُآنٌ زَهِرَهِ🎭

مِـجَ ـمِـوُعَهِ مِـنٌ آجَ ـمِـلَ مِـآ قَرَآآتُ بّـصِـفُحً ـآتُ نٌآشّـرَيّ آلَبّـرَنٌآمِـجَ ـ آخٌ ـذٌتُ مِـنٌ آرَوُآحً ـهِمِـ وُ مِـشّـآعَرَهِمِـ آلَكَثًـيّرَ. Moon_butterfly @Moon_butterfly

مِـنٌ كَــــــــــلَ بّـسًـتُآنٌ زَهِرَهِ🎭,Moon_butterfly,@Moon_butterfly

مِـنٌ كَــــــــــلَ بّـسًـتُآنٌ زَهِرَهِ🎭 37440449374102083740298137398449373761485735219373617113735697337330676373158883730657637282940372777523726390237252310372471833720700837206963372034433700150036988458369861153697968736974190369409493689869636866253368623763683319836825600217920236807222217793336656272216104236629039366247033662383836161557361541242100847360499413603459535999309359060415467851357102053570255135701745357016233561681535559929355524373548486920455633535089735322953352131235358434351140573507448135074223350548135345885349758323489745434887995348380213480078534800662