Mohammed Alshamari

][يّاقَلّبيْ لّيّشْ مّاتِرتّاحْ خَلْ الحُبْ لأَصحْابَه]¦[سِدْ بْابِكْ وَ. لاّتِهْتَمْ عَنْ إِللّي عَنّكْ سَدْ بْابَه]¦[ Mohamm29 @Mohamm29

Mohammed Alshamari,Mohamm29,@Mohamm29

Mohammed Alshamari 2410581824101897