❥❥╗ءℓنِـسٌآُن رℓقًيْ بّـمٌـ؏ـنى ℓلُحرَفَــ✍╔❥❥

╗ تعـرفـون آسمــي ولگــن لآ تعــرفــون قصتــي، تقـرؤن مـآ آگتــب ولگــن ليَــس گــل مــآ آگتبہ حگـآيــة عـن وآقعـي، لـذلـگ لآ تحگــم علي بـَ مجــرد آلـقــرآءة. فـأنـا أگتــب.✍مـالاا تجــرأ.. أنـت علـى التفگيــر بـه....❥❥╔ اضغـــط زر جـــرس. 🔔 وتفــا عـــل وشـكـــرا لــكـم ...🌹🌹 Moataz2018 @Moataz2018

❥❥╗ءℓنِـسٌآُن رℓقًيْ بّـمٌـ؏ـنى ℓلُحرَفَــ✍╔❥❥,Moataz2018,@Moataz2018

❥❥╗ءℓنِـسٌآُن رℓقًيْ بّـمٌـ؏ـنى ℓلُحرَفَــ✍╔❥❥ 2920103544795114475092291336732913000429098834441074044065672817555843100602796888227927752424300442423622767564442293664223366421121342071332744526242017574176791415511641062524105682410514240959952679977026781917408313440795134077512407432340727334068893266738694062878406033126598980404571840438374043594404086140389024007642263196024005269400244340017234000514399846239980122625483239930593988385398743439862102615884439767003971630396641939584813956891395205839476813946403394150139337342583620639034013889628388435138801813875912385868925332323385094938458523845303252786353840905383721838364173833141383270638322863827207382345738230673821879382032538192122512257525102919381213838111153809363380885038082503806912