❥❥╗ءℓنِـسٌآُن رℓقًيْ بّـمٌـ؏ـنى ℓلُحرَفَــ✍╔❥❥

╗ تعـرفـون آسمــي ولگــن لآ تعــرفــون قصتــي، تقـرؤن مـآ آگتــب ولگــن ليَــس گــل مــآ آگتبہ حگـآيــة عـن وآقعـي، لـذلـگ لآ تحگــم علي بـَ مجــرد آلـقــرآءة. فـأنـا أگتــب.✍مـالاا تجــرأ.. أنـت علـى التفگيــر بـه....❥❥╔ اضغـــط زر جـــرس. 🔔 وتفــا عـــل وشـكـــرا لــكـم ...🌹🌹 Moataz2018 @Moataz2018

❥❥╗ءℓنِـسٌآُن رℓقًيْ بّـمٌـ؏ـنى ℓلُحرَفَــ✍╔❥❥,Moataz2018,@Moataz2018

❥❥╗ءℓنِـسٌآُن رℓقًيْ بّـمٌـ؏ـنى ℓلُحرَفَــ✍╔❥❥ 359051335891002360366935845643575117357413335726273566921356365135633873562982356187523420456234151492338921123385668355103035464703546161233163533529841232123643523505352015735194942316262435141482309951935078063497189349194234877303485876347584734707323463727346087434529693448547344386134398353432275342842634251203417500341735334169153414977341107722452524340915434066223406055340538922409402224068403355406335492933546293316553327610732393873234362322170231955392102136231372433120263310712031026563102224309751430969113096506309247730854603085073308471630812363080495203113942030839730750982027477630732473069386202378223068117306553720201564306239020165765305665730540263052616304876430481463043691304144420010398