ۛ ּڝــٰٱ̍حۡــب ۛ ּ ا̍ڶــٺــمۘــٻۧــڙ

أرٍوُ؏ٍ آلُِقٌلُِوُبَ قٌلُِبَڪ، وُأجٍملُِ آلُِڪلُِآم هـمسڪ، وُأحٍلُِﮯ مآ فُي حٍيآتي حٍبَڪ. Featured1 @Featured1

ۛ ּڝــٰٱ̍حۡــب ۛ ּ ا̍ڶــٺــمۘــٻۧــڙ,Featured1,@Featured1

ۛ ּڝــٰٱ̍حۡــب ۛ ּ ا̍ڶــٺــمۘــٻۧــڙ 35310697